QuoVadis

Wie zijn wij:

QuoVadis Nederland BV (voorheen GEWA Nederland BV / GEWAnl) is een onafhankelijke Nederlandse organisatie met een totaalprogramma van medisch-technische hulpmiddelen voor Alarmering, BedieningCommunicatie, Dementie en Epilepsie.

QuoVadis (QVN) is sinds 1993 actief en opereert landelijk. QVN produceert geen producten, maar gebruikt bestaande hulpmiddelen om adequate oplossingen te kunnen bieden aan haar cliënten. Dit betreft zowel instellingen als particulieren.

Scope

De scope van QuoVadis is als volgt gedefinieerd:
“Het adviseren, verkopen, configureren en servicen van medisch- technische hulpmiddelen ter compensatie van lichamelijke, cognitieve, spraak- en of ouderdomsbeperking, in in- en extramurale omgevingen.”

Missie/visie

“QuoVadis Nederland (QVN) zorgt voor implementaties van hulpmiddelen voor het compenseren van lichamelijke, cognitieve en spraak handicaps, waarbij de MENS centraal staat.”

  • Het centraal staan van de mens geldt niet alleen voor klanten maar zeker ook voor de medewerkers van QVN. Een ieder zal door QVN met respect worden behandeld. Hier vind u meer informatie over onze medewerkers.
  • De klanten van QVN zijn in eerste instantie personen met een lichamelijke, cognitieve, spraak- en/of ouderdomshandicap, maar ook de verstrekkers, adviseurs en verzekeraars/ financierders van deze gebruikers groep.
  • QVN gebruikt de techniek als ondersteunend middel om de (gehandicapte) mens in staat te stellen met meer gemak en plezier door het leven te gaan.
  • QVN heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, zoals kwaliteit- en duurzaamheidseisen van de producten, de dienstverlening en het management systeem zelf. QVN streeft naar continue verbetering van al deze kwaliteitsaspecten.

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
QuoVadis Nederland is zich bewust van haar verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is daarom een vast onderdeel van onze organisatie en de bedrijfsvoering.

QuoVadis is een commerciële organisatie en streeft om die reden naar winst (Profit). Bij het maken van ons beleid richten wij ons, als logisch gevolg van onze activiteiten, sterk op de menselijke aspecten (People) binnen en buiten het bedrijf en houden we rekening met de effecten op het milieu (Planet). Het vinden van een juiste balans tussen deze drie P’s moet leiden tot een beter resultaat voor het bedrijf, onze klanten en de samenleving. QuoVadis voert hiervoor de volgende maatregelen door binnen de organisatie.

Ondersteuning goede doelen
QuoVadis heeft een budget gereserveerd voor goede doelen. Jaarlijks wordt een nieuwe maatschappelijk actieve organisatie gekozen ter ondersteuning. Enkele voorbeelden van ondersteunde doelen in het verleden zijn: ALS Stichting en het Amsterdam Quad Ruby Tournament. In 2014 steunt QuoVadis via één van onze relaties Dorcas. In het jaar 2015 is ondersteuning geleverd, zowel financieel als door persoonlijke inzet, aan de haringparty Baarn-Soest waar meerdere regionale goede doelen zijn gesteund. Via een lokale middelbare school heeft QuoVadis een bijdrage geleverd aan de stichting ZoalsJan en ALS op Weg om gelden in te verzamelen voor mensen met de ziekte ALS. Hulp aan een SriLankaans Rehabilitation Centre Home of Hope stond centraal in 2017.

Verminderen reiskilometers
Buitendienstmedewerkers
De buitendienstmedewerkers zijn in staat op afstand te werken. Op deze manier kunnen zij de bezoeken maximaal efficiënt indelen en in de tussenliggende tijd op afstand werken. Waar mogelijk worden afspraken in één regio of op de route gecombineerd zodat er zo min mogelijk reiskilometers worden gemaakt en de reistijd wordt beperkt. Dit verhoogt de efficiëntie en vermindert het aantal reiskilometers.

Ondersteuning op afstand
Wanneer dat mogelijk en noodzakelijk is, kunnen medewerkers uit de buiten- of binnendienst op afstand helpen met het oplossen van problemen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van inbelmogelijkheden in de apparatuur van klanten. Dit zorgt voor een snellere afhandeling van problemen en een vermindering van het aantal reiskilometers.

Kantoor
Papierloos kantoor
QuoVadis streeft naar een zogenoemd ‘papierloos kantoor’ door het afschaffen of sterk verminderen van het gebruik van papier wordt afgeschaft of sterk verminderd. Om die reden versturen wij onze facturen en andere documenten in digitale vorm, tenzij een klant of relatie nadrukkelijk vraagt om een papieren versie. Dit resulteert in financiële besparing, het verhoogt de productiviteit, het bespaart ruimte, het vergemakkelijkt de uitwisseling van documenten en informatie en draagt bij aan een betere beveiliging van gegevens. Tenslotte helpt dit ook het milieu.

Het doel is een maximaal haalbaar papierloos kantoor. Dit streven wordt voortdurend in de gaten gehouden en zo nodig worden aanvullende maatregelen getroffen, bijvoorbeeld voor bewustwording. 100 % papierloos is echter een utopie. Voor het niet te vermijden printwerk worden de volgende regels gehanteerd:

  • Vermijden kleurenprint
  • Dubbelzijdig afdrukken
  • Bewuste keuze type apparaat
  • Niet-schoongesneden printen

Scheiding afval
QuoVadis scheidt het afvalmateriaal, welke met name afkomstig is van verpakkingen en post. Plastic afvalmateriaal wordt apart bewaard, evenals papier en karton. Waar mogelijk worden dozen en vulmaterialen hergebruikt bij verzendingen.
Ook verbruiksmaterialen worden waar mogelijk gescheiden verzameld en verwijderd. Toners en cartridges worden verstuurd aan centrale verwerkers, batterijen worden bij het klein chemisch afval verwijderd.
Apparatuur en materialen worden zo mogelijk hergebruikt. Indien de apparaten defect of teveel verouderd zijn, dan worden ze via de afvalverwijderingsbedrijven zo ver mogelijk gerecycled.

Scroll naar boven