Spraaksynthese

Spraaksynthese is het kunstmatig produceren van menselijke spraak. Het wordt ook Text-to-Speech (TTS), Computerstem, Tekst-naar-Spraak of kunstmatige spraak genoemd. Met spraaksynthese-software wordt geschreven tekst (spelling of klank) omgezet in gesproken tekst. Spraaksynthese-software is bedoeld om menselijke spraak zo goed mogelijk na te bootsen.

 

Veel tekstsystemen en dynamische communicatiehulpmiddelen hebben synthetische spraak voor het uitspreken van getypte of geselecteerde tekst. Er zijn verschillende spraaksynthesizers beschikbaar. Welke gekozen wordt, hangt af van het hulpmiddel, stemvoorkeur en kosten.

De spraaksynthesizers hebben over het algemeen een mannen- en een vrouwenstem, die meestal in toonhoogte en spreeksnelheid instelbaar zijn. Ook is het mogelijk te kiezen voor een synthesizer met kind- of tienerstemmen of zelfs om de eigen spraak op te nemen. Vooral voor mensen die achteruit gaan in hun spraak kan het prettig zijn de eigen stem tijdig vast te leggen en ook in de toekomst door te kunnen laten klinken.

Bij het gebruik van een computer of communicatiehulpmiddel is auditieve ondersteuning vaak gewenst. Zo kan de tekst op een knop of de actie uitgesproken worden voor mensen met een visuele beperking of dyslexie.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Scroll naar boven