Van aanvraag tot levering

Met soms hele eenvoudige aanpassingen kunnen mogelijkheden gecreëerd worden voor iemand die er daarvoor, als gevolg van een handicap of aandoening, niet in staat was.

 

Hoe gaat het in zijn werk:

  • QuoVadis Nederland BV krijgt een verzoek voor het maken van een offerte. De eindgebruiker kan dit zelf aanvragen, maar vaak krijgen wij de aanvraag binnen via een begeleider, behandelaar, zorgverzekeraar of gemeente.
  • Vervolgens wordt telefonisch of schriftelijk een afspraak gemaakt bij de cliënt thuis of op de plaats waar het hulpmiddel gebruikt gaat worden (school, dagbesteding, werk, …). Tijdens dit bezoek bespreekt onze medewerker met de cliënt en eventueel aanwezige anderen (familie, begeleider, ergotherapeut, logopedist) voor welke situatie een oplossing gezocht wordt.
  • Aan de hand van dit gesprek maakt de medewerker een offerte en stuurt deze aan degene die de offerte heeft aangevraagd. In overleg kan de offerte, indien van toepassing, ook rechtstreeks aan de zorgverzekeraar worden gestuurd.
  • Vaak is het raadzaam als, indien nodig, op voorhand een doktersverklaring wordt aangevraagd. Dit bespoedigt de aanvraagprocedure bij de zorgverzekeraar of gemeente.
  • Na machtiging van de offerte worden de hulpmiddelen en materialen besteld.
    Als de hele voorziening binnen is, wordt een afspraak gemaakt met de eindgebruiker voor afleveren, installeren en instructie. 

Productspecifieke informatie na goedkeuring:

Scroll naar boven