Zorgdomotica

Bij Domotica maken wij het onderscheid in:

 • E-Domotica, (elektra) communicatie protocol van de 230V installatie
 • W-Domotica, (warmte) communicatie protocol van de verwarminginstallatie
 • Z-Domotica, (zorg) communicatie protocol van zorgoproep- en communicatie installatie
 • Bedienaanpassingen (Ons Bediendeel van de individuele omgevingsbediening aanpassingen)
 • Telecom
 • Observatie

Hierbij gaan wij uit van een interactie en communicatie uitwisseling tussen deze protocollen en installaties.


Voorbeeld:
In de W-Domotica is een koppeling te realiseren die zowel de Ruimte Temperatuur Regeling als de anti-vorst beveiliging van de radiatoren kan koppelen aan de Raam Open indicator.

In onze oplossing willen wij, zodra de Raam Open Indicator geactiveerd wordt, een melding versturen naar de Dect handsets van de zorg. Zo kan het valrisico van PG patiënten beperkt worden.

Uiteraard zal het ook mogelijk zijn om de, per patiënt aan te passen, omgevingsbediening (E-Domotica) hiermee te integreren. Deze oplossingen zijn uitermate flexibel inzetbaar en vergen geen structurele aanpassingen aan de woonvorm.

Met het zorgcommunicatiesysteem zijn de volgende onderdelen te integreren:
 • Zorgoproep, met en zonder spreek/luistermogelijkheid
 • Uitluisteren, zowel cyclisch als audiolevel alarmering
 • Zorgoproep, draadloos en met plaatsbepaling
 • Intra- en extramurale toegangscontrole, met Salto RFID tags
 • Extramurale toegangscontrole
 • Koppeling met Human Resource Management en Elektronisch Patiënten Dossier
 • Koppeling met draadloze telefonie en tekst berichten zoals SMS en DECT paging op DECT en/of GSM (met beeldweergave)
 • Integratie van omgevingsbediening oplossingen
 • Integratie met KNX en/of NIKO domotica oplossingen 

Meer informatie over deze verschillende soorten woonzorgtechnologie kunt u hier vinden.
Graag maken wij een afspraak met u om deze en andere oplossingen te demonstreren.

DOWNLOAD HIER DEZE FOLDER

Scroll naar boven