Privacy

Graag brengen wij u op de hoogte van onze werkwijze met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegeven, mede verplicht door de wet AVG.

 

Wij zijn verplicht om als gecontracteerde leverancier van zorgverzekeraars ISO 9001 gecertificeerd te zijn. Dit betekent dat wij al onze processen beschreven hebben en hier periodiek op getoetst worden door een externe partij, te weten TÜV.

Om aanvragen bij zorgverzekeraars mogelijk te maken, verzamelen wij de volgende gegevens van eindgebruikers:

 • Volledige naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Verzekeringsnummer
 • BSN nummer
 • Ziektebeeld (door middel van een specialistenverklaring en een rapport van een ergotherapeut of logopedist)
   

Daarnaast is het voor onze communicatie met de eindgebruikers noodzakelijk om contactgegevens te registreren zoals:

 • Telefoonnummer / telefoonnummer van contactpersoon
 • E-mailadres / e-mailadres van contactpersonen
   

Wij gebruiken deze contactgegevens om de door het zorgverzekeraars opgelegde en contractueel vastgelegde KTO (Klant Tevredenheid Onderzoek) te kunnen uitvoeren.

 

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om en dienen deze gegevens alleen voor intern noodzakelijk gebruik en zullen wij deze gegevens, en niet meer dan de noodzakelijke gegevens, alleen beschikbaar stellen aan derden als dat echt noodzakelijk is, zoals voor:

 • Aanvragen van vertrekkingen bij zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren
 • Onderaannemers voor noodzakelijke werkzaamheden
 • Halen en brengen van voorzieningen door bodedienst, rolstoeltechnische voorzieningen en vergelijkbare werkzaamheden door onderaannemers
   

Zowel onze medewerkers als de medewerkers van onze samenwerkingspartners hebben een geheimhoudingverklaring. Tevens heeft QuoVadis Nederland BV een verwerkersovereenkomst afgesloten met de ingeschakelde samenwerkingspartners.

Wij zullen nimmer de persoonsgegevens voor commerciële of semi-commerciële doelen gebruiken of anderszins de persoonsgegevens van onze relaties beschikbaar stellen aan derden die daar geen inhoudelijke zaken mee realiseren.

 

Bent u een zorgverlener en deelt u persoonsgegevens van uw cliënten met ons?
Bijvoorbeeld: ergotherapeuten en logopedisten.
U kunt ons een verwerkersovereenkomst aanbieden. Indien u deze niet heeft, kunnen wij u hiervoor een standaard verwerkersovereenkomst aanbieden
STANDAARD VERWERKERSOVEREENKOMST

 

Zijn wij uw hulpmiddelenleverancier en delen wij persoonsgegevens van onze cliënten met u?
Bijvoorbeeld: gemeenten en zorgverzekeraars.
Wij bieden u graag een verwerkersovereenkomst aan.
VERWERKERSOVEREENKOMST

 

Scroll naar boven