Thuismonitoring

Zolang de dagelijkse gewoonten in stand blijven, kan iemand doen wat hij of zij altijd al deed. Maar als er iets mis gaat, of dreigt te gaan, willen we snel hulp kunnen bieden. Ter voorkoming van vermijdbaar en/of verergerd letsel doordat lang op hulp werd gewacht.

 

Sensoren registreren normale activiteiten als gebruik van het toilet, openen van de koelkastdeur of de lamp aandoen. Bij een afwijking van dit patroon wordt iemand ingeseind.
De oplossing is volledig persoonlijk instelbaar, en geeft geen privacy bezwaren. Uitbreiden is mogelijk.

 

Doel

Letselpreventie, behouden en bevordering van zelfstandigheid bij ouderen
Het voorkomen van vermijdbaar letsel en het voor ouderen mogelijk maken om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, zonder of met zo min mogelijk beroep te doen op zorgprofessionals. Uitstel van inhuur van zorgprofessionals en gelijktijdig verbeteren van de veiligheid thuis met optimalisering van woongenot en comfort.

 

De belasting van mantelzorgers verminderen

Ze hoeven niet meer dagelijks te gaan kijken of alles in orde is. Hierbij zal wel aangemerkt moeten worden dat de doelgroep niet in eenzaamheid mag vervallen als de ‘noodzaak’ voor een bezoek door techniek vervalt. Tevens is het voor mantelzorgers prettiger niet 24/7 de zorg- en welzijnsplicht te ervaren.

 

Standaard set

Vallen is niet altijd te voorkomen. Waar we ons op richten, is voorkomen dat mensen zonder hulp blijven of het huis verlaten zonder dat dat wordt opgemerkt. Met een standaard set willen we dit doel halen. Met deze set, bestaande uit een centrale unit, een deurcontact en een oproepzender krijgt de gebruiker comfort en gemak, de mantelzorger weet dat spoedig hulp ingeroepen wordt in een ongewenste situatie.

Het deurcontact helpt normaal gedrag waar te nemen.
De oproepzender kan de gebruiker, indien gewenst, bij zich dragen.
De centrale unit zorgt ervoor dat een melding gestuurd wordt als dat nodig is.

Om een signaal te geven dat een ongewenste situatie is ontstaan, kan een melding verstuurd worden naar een telefoonnummer of wordt bijvoorbeeld een geluidsignaal gegeven:

Uiteraard kan deze set aangevuld worden met andere sensoren. In de onderstaande voorbeelden komen verschillende aan bod.

Hoe werkt het?

 

Koelkast

Ieder ochtend tussen 8 en 9 ontbijt de gebruiker met een kom yoghurt en muesli. Als de koelkast om 9:30 uur nog niet open is gegaan, is er wellicht iets aan de hand. De buurman krijgt een sms-bericht en gaat een kijkje nemen.

Natuurlijk kan hiervoor ook de toiletdeur of slaapkamerdeur gebruikt worden. Wat de optimale locatie is, hangt van de gebruiker.

 

Naar buiten?

Door het deurcontact op de buitendeur te plaatsen, neemt het systeem het waar als de buitendeur geopend wordt. Het openen van deze deur kan reden zijn voor een melding. Maar als de gebruiker bijvoorbeeld de afvalcontainer buiten zet, is het niet nodig actie te ondernemen. Als de gebruiker na bijvoorbeeld 10 minuten niet binnen is, kan er wel wat mis zijn. Door een bewegingssensor binnen te plaatsen kan deze controle plaatsvinden.

Als de deur open is geweest en na 10 minuten is er binnen nog geen beweging geweest, dan krijgt een aangewezen persoon een melding.

En natuurlijk, als de deur op een ongebruikelijk moment open gaat (midden in de nacht?) wordt een melding verstuurd.

 

Activiteit

De bewegingssensor kan ook gebruikt worden om na te gaan of er tussen 8:00 en 22:00 uur ieder uur beweging wordt waargenomen. Of nagegaan wordt of iemand bijvoorbeeld minimaal 3 keer naar het toilet is geweest.

 

Koken

Staat het kooktoestel aan en is er gedurende 20 minuten geen beweging in de keuken, dan krijgt een van de kinderen een berichtje, zodat telefonisch nagegaan kan worden of alles goed is.

 

Centrale unit

Wij programmeren de centrale unit naar wens van de gebruiker met de contactgegevens van zijn / haar mantelzorgers. Wanneer de koelkast (of andere deur waar een contact op is geplaatst) meer dan een ingesteld aantal uur niet open is geweest, ontvangen de mantelzorgers een melding op hun smartphone.

Natuurlijk gebeurt dit ook als de gebruiker op de oproepzender heeft gedrukt. Koppeling naar meldkamer of meldbank behoort tot de mogelijkheden.

Door combinatie van technische hulpmiddelen is het mogelijk om “scenario’s” te creëren waardoor dwaaldetectie mogelijk is. Gebruikers met een indicatie van “lichte dementie” zijn op deze manier beter thuis te monitoren en de zelfstandige woonveiligheid te verhogen.

 

Maar er zijn legio andere mogelijkheden samen te stellen:

Bedtijd

Wat nu als iemand het dagritme kwijtraakt.

Als het langzaam tijd wordt om naar bed te gaan, dimmen de lampen iets. Het licht in de slaapkamer gaat aan en de radio begint te spelen, om de gebruiker te stimuleren om naar deze ruimte te gaan.

 

Flitsbel

Iemand die de deurbel niet goed hoort kan gebruik maken van een fitslamp. De thuismonitoring kan dit met eigen verlichting ook mogelijk maken. Brandt de lamp als de deurbel gaat, dan flitst de lamp en gaat daarna weer aan. Is deze uit, dan gaat hij na het flitsen weer uit.

Tijdens het installatiebezoek geven wij de noodzakelijke instructies en persoonlijke begeleiding aan de gebruiker en, indien gewenst, de mantelzorgers. Ook zullen wij hen dan informeren over de uitbreidingsmogelijkheden (rookmelders, verlichting, deuren, PIR bewegingsmelders, etc.) ten behoeve van comfort of domotica functies.

 

Filosofie

De bovengenoemde voorbeelden ontspringen aan de wijze waarop QuoVadis werkt. Wij streven er altijd naar de gebruiker zoveel mogelijk autonomie te geven. Deze autonomie kan alleen in stand worden gehouden op voorwaarde dat ook de veiligheid voor de gebruiker geoptimaliseerd is. Wij realiseren al meer dan 25 jaar implementaties met langer-thuis-technologie. Het gaat ons daarbij niet om de techniek, maar om de juiste functionele toepassing. Techniek is niet een doel, maar een middel. De mens staat centraal.

“Technische sensoren thuis zouden niet speciaal moeten zijn, maar standaard in bijvoorbeeld de lichtschakelaar van (oudere) consumenten thuis moeten zitten. “ 

 

Techniek

Het systeem is gebaseerd op Z-Wave. Z-Wave maakt gebruik van gestandaardiseerde radiofrequent signalen. Zeer veel fabrikanten maken gebruik van deze standaard. Hierdoor is het systeem in zijn geheel flexibel en bruikbaar met een zeer uitgebreid assortiment aan oplossingen. Door het open protocol breidt dit assortiment zich constant uit.

 

Proven concept

Veel ‘vooruitstrevende zorgoplossingen’ zijn gebaseerd op en maken gebruik van erg kostbare specials.

Wij gaan uit van het gebruik van oplossingen met toegevoegde waarde die gewoon “om de hoek” te koop zijn. Hierdoor kan de gebruiker het systeem aanvullen met producten die niet alleen nuttig, maar ook leuk zijn. Hierdoor wordt ook de monitoring functie optimaal benut.

 

Comfort

Moet het alleen nuttig zijn, en mag het niet alleen of ook prettig zijn? Natuurlijk is het alleen maar prettig als de oplossing ook op het gebied van comfort meerwaarde biedt. Regeling van thermostaat, verlichting aanzetten als het donkerder wordt, en meer. Het is allemaal mogelijk.

 

Duurzaamheid

Ook is gedacht aan duurzaamheid: het is geschikt om te gebruiken met duurzaamheidsvoorzieningen en voorbereid op functies in energiezuinige of -neutrale woningen. Denk aan het bijhouden en weergeven van de opbrengst van zonnepanelen, verbruik van gas en elektra en dergelijke.

 

Wetenschappelijke onderbouwing

De voorgestelde implementatie producten c.q. sensoren worden ook beschreven in het proefschrift van mevrouw Margriet Pol. Wij verwijzen u graag naar het proefschrift:

Sensor monitoring to measure and support activities of daily living for independently living older persons

Pol, M. (2019). Sensor monitoring to measure and support activities of daily living for independently living older persons. Thesis, Academic Medical Center, Amsterdam Medical Center University of Amsterdam, The Netherlands

DOWNLOAD HIER DE FOLDER THUISMONITORING 

Scroll naar boven