Seniorenwoningen

Zelfstandig waar mogelijk, zorg waar nodig!

 

De huidige tendens omtrent domotica en levensbestendig wonen speelt in op de behoefte van ouderen en mindervalide om in een gewoon huis en in de eigen, vertrouwde buurt te wonen of te blijven wonen, waarbij, indien nodig, zorg van buitenaf ingeroepen kan worden.

Dementie patiënten kunnen in een eerste fase uitstekend thuis blijven wonen. Dit geeft rust en zelfvertrouwen, wat een positieve bijdrage kan leveren aan het verloop van de ziekte. Lichamelijk gehandicapten worden niet meer dan nodig gemedicaliseerd.
 
QuoVadis heeft voor deze situaties een totaaloplossing met vele mogelijkheden. In veel situaties, ook bij psychische en psychiatrische patiënten, kan gekozen worden voor onder andere de volgende oplossingen:

Kortom, een totaaloplossing! Per bewoner kunnen er individuele aanpassingen gedaan worden voor de bediening van het alarm of, indien noodzakelijk, omgevingsbediening.
Graag maken wij een afspraak om u te adviseren over de mogelijkheden van de verschillende oplossingen.

Scroll naar boven