Informatiesets

Onderstaand vindt u set met informatie met betrekking tot een specifieke doelgroep:

 

A-B-C-D-E van QuoVadis
Met deze set richten wij ons onder meer op:

 • algemeen geïnteresseerden

Signalering, oproep & communicatie ondersteunende hulpmiddelen
Met deze set richten wij ons onder meer op:

 • Ziekenhuizen: Intensive Care / dialyseafdeling / ergotherapie / logopedie
 • Centra voor thuisbeademing
 • Verpleeghuizen 

Omgevingsbediening
Met deze set richten wij ons onder meer op:

 • ergotherapeuten

Cognitie & Taal
Met deze set richten wij ons onder meer op:

 • begeleiders / verzorgers / onderwijzers van personen met tijd structuur en communicatie problemen zoals:
 • personen met ASS
 • ouderen
 • (beginnend) dementerenden
 • (meervoudig) gehandicapten

Communicatie & Geletterdheid
Met deze set richten wij ons onder meer op:
Ouders / begeleiders / verzorgers / onderwijzers van kinderen:

 • communicatieproblemen
 • aanleren actie reactie
 • aangepast leren lezen 

Val- en dwaalpreventie
Met deze set richten wij ons onder meer op:

Verpleegkundigen / ergotherapeuten / technisch medewerkers / verzorgers / familieleden van personen die kans hebben op vallen en dwalen:

 • (beginnend) dementie
 • verstandelijke beperking

Epilepsie
Met deze set richten wij ons onder meer op:

 • mantelzorgers
 • epilepsieverpleegkundigen

Langer Zelfstandig Thuis
Met deze set richten wij ons onder meer op:

 • WMO consulenten
 • Thuiszorgmedewerkers
 • Eerstelijns ergotherapeuten

Cognitie, communicatie en tijd 
Met deze set richten wij ons onder meer op:

 • onderwijzers en begeleiders op cluster 2, 3 en 4 scholen

Schakelaars en andere signaalgevers
Met deze set richten wij ons onder meer op:

 • system integrators
Scroll naar boven