Functiegericht Indiceren

FGI staat voor functiegericht indiceren. Functiegericht indiceren is een gestructureerde manier om te bepalen wat het best passende hulpmiddel is voor de cliënt. Het beschrijft de relatie tussen functie-eis en beperking en leidt hierdoor tot het meest geschikte hulpmiddel. FGI legt de nadruk op de functionele behoeften van de cliënt, in plaats van alleen de medische diagnose. De aanvraag wordt hierdoor specifieker en gerichter op de individuele behoeften van de persoon. FGI leidt tot een betere onderbouwing van de noodzaak van het hulpmiddel, aangezien het duidelijk maakt hoe het hulpmiddel de functionele beperkingen zal verminderen en de zelfstandigheid en/of participatie van de persoon zal verbeteren. Functiegericht indiceren is onderdeel van de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg.

Het FGI-traject omvat de stappen vanaf de probleemstelling tot de selectie van het communicatie-hulpmiddel.

Zowel een beschrijving van het FGI-traject als het motivatieformulier dat ingevuld moet worden, vindt  hieronder:

Scroll naar boven