Rechten

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van QuoVadis Nederland BV is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.qvn.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

QuoVadis Nederland BV doet haar uiterste best voor de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheid of onvolledigheid kan echter voorkomen. QuoVadis Nederland BV en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, via internet, alsmede technische storingen.
Deze website bevat de mogelijkheid om software te downloaden. QuoVadis Nederland BV geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. QuoVadis Nederland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Op deze website staan verwijzingen of hyperlinks naar andere sites. Deze liggen buiten het domein van QuoVadis Nederland BV. QuoVadis Nederland BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen en geeft geen garantie, noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

QuoVadis Nederland BV is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van QuoVadis Nederland BV die de informatie toegankelijk maakt.
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Voor klachten of opmerkingen kunt u mailen naar info@qvn.nl.

Scroll naar boven