Ontvangers

Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende ontvangers die gebruikt worden met het STT Condigi systeem.
Via de afbeeldingen onder de pagina kunt u de specifieke folders downloaden.


WLR – CT link draadloze ontvanger
CT Link draadloze ontvanger WLR is een UHF ontvanger die geïnstalleerd wordt op Ethernet LAN. Het ontvangt (alarm) signalen van de STT alarmzenders, zoals MIP, en PS. De ontvanger kan overal in het netwerk geplaatst worden. De WLR stuurt de informatie via IP door binnen het zorgcommunicatiesysteem voor een juiste afhandeling.

TM1 – één kanaals ontvanger
De TM1 is een één-kanaals ontvanger voor gebruik voor een basale oproep toepassing of een enkele zwerfalarmering bij deuren. De TM1 is geschikt voor alle types 75-zenders en RPS75 signaal herhalers (repeaters), voor zowel ID als positie gebaseerde alarmen. De ontvanger is eenvoudig te programmeren door een interne knop in te drukken en tegelijkertijd een type 75 zender te activeren. Wanneer een ID zender is geprogrammeerd in de RXM869 zal elke ID zender met hetzelfde ID en domein het relais activeren. Wanneer de geactiveerde zender een positie zender is, zal de RXM869 het relais activeren op elke zender met een domein die deze positie omvat. Het relais wordt gedurende twee seconden geactiveerd na elke alarm dat wordt gemaakt met de ingegeven ID en positie. De TM1 wordt vooral gebruikt voor verbinding met bijvoorbeeld een bestaand zusteroproepsysteem.

TM4 – ontvanger unit
De TM4 is een kleine 4–kanaals ontvanger unit. Het ontvangt alle Jenka Type-75 zenders en RPS75 herhaalsignalen voor zowel plaatsbepaling als identificatie alarmen.
De TM4 is een kleine centrale die alarmoproepen van vier verschillende zenders of posities kan ontvangen. Wanneer een alarm wordt ontvangen, gaat één van de lampjes branden en gaat de zoemer af totdat het alarm is gereset. De unit kan ook zo worden ingesteld, dat automatisch bij een alarmoproep de zoemer en de lampjes na 20 seconden stoppen. De zoemer kan op drie verschillende geluidsniveaus ingesteld of helemaal uitgeschakeld worden. Het lampje zal blijven knipperen als de batterij van een alarmzender bijna leeg is.
De TM4 centrale kan geprogrammeerd worden met kanalen die refereren aan de bijbehorende ID. Wanneer verschillende posities gebruikt worden, moeten deze worden aangesloten op kanaal 20, 40, 60 en 80 respectievelijk kanaal 1 tot en met 4.

TMC1200/P centrale
De TMC1200/P is in staat om 500 alarmmeldingen te registreren en te bewaren. Deze alarmmeldingen kunnen afkomstig zijn van 1000 verschillende posities, 1000 ID zenders. Er kunnen 100 protocollen ingevoerd worden.
Elke ID wordt toegewezen aan een bepaald protocol. Deze stuurt vervolgens een alarmoproep met de bijbehorende tekst, positie informatie en ontvangernummer door middel van het ESPA protocol door naar de TMC1200/P. Alarmmeldingen worden zichtbaar in het geïntegreerde scherm. De meldingen kunnen automatisch worden gereset na een van te voren bepaalde tijd of handmatig, via het toetsenbord van de TMC1200/P.
De TMC1200/P is uitgerust met een bijpassende interne 1W Blick oproep Aquarius zender. De Blick direct worden benaderd. Verder kunnen oproepen direct vanaf het toetsenbord worden verstuurd en kan de pieper vanaf het toetsenbord geprogrammeerd worden. De TMC1200/P is koppelbaar met KIRK DECT centrales en met het TeleVagt systeem.

SA301
Op de SA301 ontvanger kunnen tot vijf zenders ontvangen worden. De ontvanger geeft het ontvangen alarm door via een signaalgever:

  • willekeurig zorgoproepsysteem
  • pager
  • zorgtelefoon
  • telefoonkiezer
  • akoestisch signaalgever

DM8 II alarm ontvanger
De DM8 II alarm ontvanger is ideaal voor verzorgingshuizen en overige instellingen als zusteroproepsysteem. Het kan ook worden gebruikt als een traditionele alarmontvanger voor meer dan 10.000 gebruikers.
DM8 II ontvangt een alarm van de zorgtelefoon en genereert een oproep naar een GSM mobiele telefoon, naar een lokale DECT telefoon of een oproep naar een grotere alarmcentrale.
De oplossing is flexibel en kostenefficiënt.

DOWNLOAD HIER DE ALGEMENE FOLDER OVER DE DIVERSE ONTVANGERS

WLR

SA301

TM1

TM4

TMC1200/P

Scroll naar boven