Braingain

Hersenen sturen communicatiesoftware
Brain-Computer Interface voor het aansturen van The Grid 2 software

In 2013 werkte QuoVadis mee in het landelijke BrainGain consortium waarbinnen onderzoek wordt verricht naar het gebruik van Brain-Computer Interfaces (BCI) als hulpmiddel in de communicatie voor patiënten. Omdat deze technologie nog steeds zeer aansprekend is, vermelden wij deze informatie graag. We streven ernaar dit in de toekomst een vervolg te geven.

BCI ofwel brain-computer interface is de technologie waarbij specifieke hersensignalen worden gemeten en gedigitaliseerd. Vervolgens worden ze door een computer geclassificeerd en in acties omgezet (bijv. de beweging van een cursor op een scherm of de selectie van letters om te typen). De BCI is niet in staat de gedachten van een persoon te lezen.

Niet-invasief
Het meten van de benodigde hersensignalen gebeurt binnen het onderzoek waar QuoVadis aan meewerkt niet-invasief. Dit houdt in dat de signalen van buiten het lichaam worden gemeten met sensoren op de schedel.

Doel en achtergrond van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is achterhalen hoe goed personen met een bedienbeperking een BCI kunnen bedienen om de Grid2 software aan te sturen, en het gebruik ervan door deze personen evalueren. Met een BCI zouden personen met een bedienbeperking dus, door gebruik te maken van hun hersensignalen, door The Grid2 software navigeren.

Test in uitvoering
Tijdens de workshops in april en mei 2013 heeft ook een aantal mensen de demo geprobeerd. Een daarvan was Pim die SMA type 2 heeft. Hij vind het erg fijn dat hij een bijdrage kon leveren aan de wetenschap:

Korte versie (2 minuten)

Lange versie (12 minuten)

Scroll naar boven