Observatie

Voor de veiligheid van een naaste (kind, ouder, partner, huisgenoot) is het soms nodig continue beschikking te hebben over beeld en geluid.


Observatie kan met name goede diensten bewijzen voor kinderen die extra aandacht moeten krijgen: kinderen met epilepsie, motorische problemen, ontwikkelingsstoornissen, etcetera. 

Personen met dementie kunnen lange tijd nog voor een zeer groot deel zelfstandig leven. In fasen worden de mogelijkheden echter minder. Observatie kan een extra middel zijn om na te gaan of alles gaat zoals gewenst.

  • Blijft iemand niet te lang thuis, of is hij wel op tijd terug?
  • Is er geen gevaarlijke situatie in de keuken aan het ontstaan?
  • Gaat iemand uit bed, terwijl hij daar niet meer alleen toe in staat is?  
     

Er zijn vele mogelijkheden met betrekking tot observatie.

Graag maken wij een afspraak met u om deze en andere oplossingen te demonstreren.

Scroll naar boven