Zorg

Zelfstandig kunnen wonen, ondanks handicap of gevorderde leeftijd, is een groot goed. Belangrijk is om (in geval van nood) in staat te zijn contact op te nemen met een partner, mantelzorger of bijvoorbeeld de thuiszorg. QuoVadis heeft diverse mogelijkheden op het gebied van actief en inactief alarmeren. Ook videocommunicatie behoort tot de mogelijkheden.

 

Meer vrijheid en privacy voor patiënten en bewoners, maar steeds minder mankracht in de zorg. Deze trend vraagt om nieuwe technologische oplossingen.

De modulaire QuoVadis systemen voorzien hierin, niet alleen in een zorginstelling maar ook thuis. QuoVadis maakt het patiënten en bewoners mogelijk snel en gemakkelijk op afstand om hulp te vragen, zodat de oproep vervolgens op maat kan worden afgehandeld. Ook als er even niemand in de buurt is. Verder kunnen zorgmedewerkers met QuoVadis patiënten en bewoners lokaliseren, snel en effectief onderling communiceren, zorg verdelen en in geval van acute nood onmiddellijk assistentie vragen. De mogelijkheden zijn eindeloos, de voordelen groot.

QuoVadis combineert draadloze en draadgebonden systemen en is zeer flexibel, zodat voor iedere situatie een adequate oplossing gerealiseerd kan worden. Mogelijke toepassingen zijn: beademingsalarm, bedalarm, valalarm, epilepsiesignalering, positionering, (in-)activiteitsalarm, brandalarm, kookbeveiliging, Telemedicine, plaatsbepaling en combinaties met domotica (deur ontgrendelen bij brandalarm, verlichting inschakelen bij valalarm ’s nachts, et cetera).

De melding wordt afgehandeld via vooraf ingegeven protocollen, waarin wordt vastgelegd wie wordt gealarmeerd bij welke alarmering. De zorgverlener ontvangt een tekstbericht op een GSM of DECT telefoon met daarin cliëntgegevens. Sleutelkluisjes zorgen ervoor dat een zorgverlener bij nood naar binnen kan.

Meer informatie over onze STT Condigi systemen

Scroll naar boven